Türkçe
İsrael
English
Arabic
// Solar Enerji

Solar Enerji Nedir ?

Solar; kelime olarak güneş, güneşten yayılan enerji olarak tanımlanabilir. Solar enerji  yani güneş enerjisi, güneşteki hidrojen atomlarının helyum atomlarına dönüşmesi sonucu açığa çıkan ışınım enerjisidir. Bu enerji dünya yüzeyine metrekare başına yaklaşık 1400 W olarak düşer. Bizde bu enerjiyi termal veya elektrik enerjisi olarak kullanırız. Ayrıca dünyadaki diğer canlılık faaliyetleri de bu enerji ile devamlılığını sürdürmektedir.

 

Güneş enerjisinin kullanımı termal ve elektrik enerjisi olmak üzere 2’ye ayrılır.

Solar Enerji Kullanım Alanları

Termal Enerji Olarak Kullanımı

Güneş enerjisini yıllardır ısı enerjisi olarak kullanırız. Eski zamanlarda siyah fıçıları güneş altına koyarak ısıtma sağlardık. Daha sonra ise güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleri yaygınlaştı ve günümüzde güneş enerjisini kullandığımız en yaygın yöntem haline geldi. Özellikle akdeniz iklimine sahip bölgelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.