Türkçe
İsrael
English
Arabic
// ÜRÜNLER

Ruha Yağ, tüm kurumsal anlayışını üretim performansı, ürün kalitesi, üretimde verimlilik odaklı bir yaklaşımla hayata geçimış bulunmakta olup. Bu stratejiyi kurumsal temel bir yaklaşım olarak benimseyen Şirket, araştırma geliştirme çalışmalarında derinleşerek yoluna devam etmek üzere sağlam adımlar atmaya özen göstermektedir.

Ruha Yağ'ın üretim odaklı kurumsal anlayışı Şirket’in genel stratejisi haline gelirken nihai hedef, müşteri memnuniyeti ve bunu takiben sürdürülebilir iş ortaklıkları ile sürdürülebilir büyüme olarak şekilleniyor.